Natuur(lijk)?

Ree, kijkt in camera

In Fryslân (Friesland) moet driekwart van de damherten worden afgeschoten. Ze richten te veel schade aan, zo lees ik net op internet. Ik ben benieuwd of dat net zo veel ophef gaat opleveren als het afschieten van de dieren in de Oostvaardersplassen of de wasberen in Limburg.

Wat is dat eigenlijk met ons mensen, dat wij denken alles te moeten regelen?
Eerst hebben we de natuur vakkundig in het slop geholpen. Daarna zijn we de “natuur” weer gaan herscheppen op oude cultuurgrond en kunnen we het niet laten dat proces te sturen. Hoezo natuur?

Natuurlijk, wat is dat eigenlijk?

Natuurlijk is afgeleid van natuur en betekent eigenlijk niet meer of minder dan volgens de natuur, zoals de natuur zijn gang gaat. We hebben her en der nog wel wat echte natuur (toch?) maar vrijwel overal hebben wij het overgenomen. Wij bepalen wat de natuur mag en niet mag. Zo kun je niet meer spreken van natuur maar zijn onze natuurgebieden landschapsparken geworden.

Oplossing?

Te weinig heide en te veel vergrassing (wat we zelf hebben veroorzaakt!)?
Dan zetten we er maar grazers op. Liefst uitheemse, want ja natuurlijke grote grazers die hebben we hier niet meer.
Als de populatie van de dieren dan ergens op natuurlijke wijze groeit en het loopt de spuigaten uit, dan moet je natuurlijk bijsturen.
Of niet.
Steeds grotere groepen mensen vinden dat je die dieren niet zomaar mag afschieten. Natuurlijk mag je al helemaal niet de populatie door natuurlijke selectie op peil laten komen, de zwakke dieren laten sterven door gebrek aan voedsel (Oostvaardersplassen), want dat is zó zielig…

Dieren zijn zielig

Dat hebben wij, door ze te domesticeren, te ge- en misbruiken, door het milieu te verzieken, met zijn allen bewerkstelligd. Gelukkig groeit het besef waar we mee bezig zijn, vooral omdat we ons zelf bedreigd voelen.
Sommigen willen op oude voet verder. Dieren evolueren immers om zich aan te passen aan de gewijzigde leefomstandigheden. Dat is de natuur. En wij moeten vooruit, de vaart der volkeren, je wilt er immers niet op achteruit gaan.

Kans

Maar die leefomstandigheden wijzigen door toedoen van de overheersende soort zodanig snel dat de dieren nauwelijks een kans hebben. Die overheersende soort zijn wij: de mens. Daarom doen we wat we doen.
En ja, ook wij zijn dieren en ook wij hebben nauwelijks meer een kans,

Geef een reactie